Stranica
Izbronik

Poziv na godišnju skupštinu

P O Z I V

Svim članovima HPD „Belecgrad“ Belec

Temeljem čl. 26. Statuta, Upravni odbor HPD „Belecgrad“Belec  je donio Odluku o sazivu

GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

 17. veljače 2019. (nedjelja)

u 13:30 sati

U PLANINARSKOJ KUĆI BELECGRAD

Dnevni red

 1. Otvaranje sjednice Skupštine
 2. Biranje radnih tijela Skupštine
  1. Verifikacijsko povjerenstvo
  2. Radno predsjedništvo (3 člana)
  3. Zapisničar/-ka
  4. Ovjerovitelji zapisnika (2)
 3. Podnošenje Izvješća:
  1. Rad Društva u 2018.g.
  2. Materijalno – financijsko poslovanje u 2018.g.
  3. Rad Nadzornog odbora u 2018.g.
  4. Rad Suda časti u 2018.g.
 4. Rasprava o podnesenim Izvješćima
 5. Usvajanje Izvješća
 6. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2019.g.
 7. Rasprava o Planu rada i Financijskom planu za 2019.g.
 8. Donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2019.g.
 9. Donošenje Odluke o visini članarine za 2019.g.
 10. Različito - Domjenak i druženje 

Molimo, ODAZOVITE se u zakazano vrijeme.

Predsjednik Društva:

                                                                                                                 Stjepan Hanžek


 

Powered by CMSimple | Izradio: Marko Havoić| Copyright: HPD Belecgrad| Facebook: HPD Belecgrad|