Predsjednik društva: Stjepan Hanžek

 

Dopredsjednik društva: Danijel Delija

 

Tajnica društva: Verica Havoić

 

Blagajnik društva: Filip Pavlović

 

Upravni odbor: Stjepan Hanžek, Danijel Delija, Verica Havoić, Filip Pavlović, Ivan Tagliaretti, Zdravko Buden, Jadranka Vitković

 

Nadzorni odbor: Ana Hanžek, Katica Klarić, Jasmina Petrinec

 

Sud časti: Ivana Sambolić, Marija Juretić, Ljubica Škof