Još nema komentara

Poziv na godišnju skupštinu HPD Belecgrad 16. veljače

P O Z I V

                        Svim članovima HPD „Belecgrad“ Belec

Temeljem čl. 26. Statuta, Upravni odbor HPD „Belecgrad“Belec  je donio Odluku o sazivu

GODIŠNJE  IZVJEŠTAJNE  SKUPŠTINE  DRUŠTVA

 1. veljače 2020.(nedjelja) 

u 13:30 sati

U PLANINARSKOJ KUĆI BELECGRAD

Dnevni red:

 • Otvaranje sjednice Skupštine 
 • Biranje radnih tijela Skupštine:
   1. Verifikacijsko povjerenstvo
   2. Radno predsjedništvo (3 člana)
   3. Zapisničar/-ka
   4. Ovjerovitelji zapisnika (2)
 • Podnošenje Izvješća:
   1. Rad Društva u 2019.g.
   2. Materijalno – financijsko poslovanje u 2019.g.
   3. Rad Nadzornog odbora u 2019.g.
   4. Rad Suda časti u 2019.g.
 • Rasprava o podnesenim Izvješćima
 • Usvajanje Izvješća 
 • Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2020.g.
 • Rasprava o Planu rada i Financijskom planu za 2020.g.
 • Donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2020.g.
 • Donošenje Odluke o visini članarine za 2020.g.
 • Različito

Domjenak i druženje

Molimo, ODAZOVITE se u zakazano vrijeme.

POTVRDITE SVOJ DOLAZAK ISPUNJAVANJEM OBRASCA ZA PRIJAVU NA OVOM LINKU.

Predsjednik društva

Stjepan Hanžek

Komentari su zatvoreni .